Potrafiono produkować rury stalowe Śląsk z metali miękkich i plastycznych (głównie z ołowiu)

Do średnicy zewnętrznej 508 mm rury mogą być produkowane jako rury bez szwu. · Bardzo bogaty asortyment stali z jakich rury są wykonywane (od stali węglowych, poprzez niskostopowe do wysoko stopowych wraz ze stalami odpornymi na korozję, żaroodpornymi i żarowytrzymałymi. Rury w stanie +C i +LC z warstwą smaru. Potrafiono produkować rury stalowe Śląsk z metali miękkich i plastycznych (głównie z ołowiu). Z małego zapotrzebowania na rury bez szwu o tak dużych średnicach, oraz z coraz doskonalszych technologii produkcji rur ze szwem). Rury ze szwem mogą być poddawane dalszej obróbce plastycznej, czy też usunięciu wypływki (rury zgrzewane). Rury czarne to największa grupa produkowanych. Na życzenie rury dostarcza się nie zabezpieczone. Rury na przewody w budowie maszyn to marginalna grupa przewodów, w przeważającej większości o małych średnicach, współpracujących z odmienną armaturą i o innym (poza spawaniem) sposobie łączenia. Rury muszą mieć gładką powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. W zależności od zastosowania rury mogą mieć różnie wykonane końce. Rury te stopniowane są według średnic zewnętrznych i grubości ścianek. Rury dostarcza się z zabezpieczoną powierzchnią. · Rury czarne (powierzchnia tych rur pokryta jest cienką warstewką tlenków, zgorzeliny a może wystąpić również warstewka rdzy). Generalnie rury możemy podzielić na rury bez szwu i ze szwem. Należy zwrócić uwagę na dużą różnorodność materiałów, z których rury są wykonywane. Rury na przewody podsadzkowe w górnictwie to wąski wycinek zastosowań rurociągów do transportu pod ziemią materiałów podsadzkowych (głównie piasek) do zamulania wyrobisk. Na życzenie możemy również zaoferować rury stalowe formowane na zimno od gatunku S235JRH, aż po gatunek o wysokiej wytrzymałości S960MH oraz rury stalowe spawane spiralnie i walcowane na gorąco. Rury dla górnictwa to rury o większych średnicach pracujące przy niskich ciśnieniach i normalnych temperaturach, a służące do transportu dużych ilości powietrza (wentylacja kopalń). W zakresie średnic do 508 mm są to rury bez szwu i ze szwem, powyżej 508 mm - rury ze szwem (może być to szew wzdłużny lub spiralny). Rury na rurociągi dalekosiężne to głównie rury do transportu ropy i gazu. Potrzeba rozbudowy tego rurociągu jak też budowy nowych (w innych dzielnicach Londynu i w innych miastach) spowodował duży wzrost zapotrzebowania na rury stalowe. Pod tą nazwą kryje się grupa rur stosowanych na wszelkiego rodzaju stalowe elementy konstrukcyjne. Pierwsze zostały uporządkowane wymiary rur przewodowych.